Vu quy (Chúc phúc hai cháu )

Vu quy
(Chúc phúc hai cháu )
         Gió ngàn mang sợi tơ hồng
Xe duyên đôi lứa thuận lòng bền lâu
      Tâm đồng ý hợp trước sau
Lo toan việc nước cùng nhau việc nhà
      Con Cuông - Đức Thọ không xa
Đôi bên nhích lại thông gia thắm tình
      Quê hương nền móng gia đình
Lâu đài hạnh phúc trường sinh đẹp giàu
      Con ngoan hiếu thảo phép màu
Đức tài phát lộc công đầu mẹ cha
      Sống trung thực biết lo xa
Cộng đồng đón nhận an hòa vui tươi
      Hạnh Lê tự kết duyên trời
Dựng xây phát triển đời đời vui quy
          Đức Thọ 14-9-2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét