Tâm tình

Gặp đây tâm hợp ý đồng
Cùng nhau chia sẻ đôi dòng Hán Văn
Tóc phai màu vết thời gian
Vẫn bi bô đọc nghĩa vần từng câu
Buồn vui chia sẻ cùng nhau
Không đông mà vẫn trước sau đủ đầy
Trọn tình, vẹn nghĩa sum vầy
Chương trình bài giảng giãi bày chuyên sâu
Trò nghe thấm động bấy lâu

Bút ta uốn lượn từng câu đẹp lời

0 nhận xét:

Đăng nhận xét