MỪNG HAI CHÁU HỘI MINH
Chúc mừng hai cháu Hội Minh
Vui quy bái tổ thuận tình trước sau
Tâm đồng ý hợp khởi đầu
Con ngoan trò giỏi mạnh giàu gia phong
Trong nhà đẹp những ước mong

Ra ngoài trọn nghĩa thông dong với đời

0 nhận xét:

Đăng nhận xét