DANH NHÂN (Nguyễn Bỉnh Khiêm)


        Cây cao giăng bóng giữa trời
Chở che vạn vật thấm đời gió sương
        Đức tài đọng, trãi muôn phương
Trường tồn ảo, thực vấn vương cõi lòng
        Bạc vàng bụi phấn theo dòng
Có ai giữ được sức bồng cuối trăng?…
        Thăng, trầm nối tiếp đường tăng
Danh nhân truyền thống trí đăng tỏa hồng
        Bỉnh Khiêm - “sấm ký” tỏ thông
Năm trăm năm ẩn, hiện “Rồng” thánh nhân
        Mao Điền hương nến quốc dân
Chân tâm dâng lễ cầu thần bình an


Thu Quý Tỵ -  2013

0 nhận xét:

Đăng nhận xét