ĐỒNG ĐÔNG
     Đồng Đông thuộc Đại Đồng Thành
Đông Hồ - sơn thủy, làng tranh lưu truyền
     Đất lành quy tụ bạn hiền
Đình Đông thức dậy thơ liền múa ca
     Liền anh, liền chị vang xa
Câu ca quan họ đón ta đi về
     Mời trầu, uống nước liền kề
Bóng hình ra đón triền đê đầu làng
     Hội thơ ra mắt rộn ràng
Trẻ, già đón nhận mơ màng, vấn vương
     Giao lưu, sáng tác lẽ thường
Thi huynh, thi hữu bốn phương hội về
     Đông Hồ, tranh đậm hương quê
Theo làn quan họ - đừng về người ơi !...


10-2012

0 nhận xét:

Đăng nhận xét