SẮC MÀU QUÊ HƯƠNG(Họa sĩ - Hoàng Định)


Sắc màu quê hương
Vùng miền đất nước
Thanh bình sắc nét
Tác phẩm có hồn

Ngưỡng mộ trong, ngoài
Cùng chiều khắc Định
Dấu ấn thời gian
Chúc mừng họa sĩ

Có đôi tay vàng
Ý tưởng sâu sắc
Thêm nhiều tác phẩm
Rạng danh quê hương

                                                                                    Hà Nội, 7-8-2013
                                                                                         Quang Tịnh

                                                                                     ĐT: 01687795100

0 nhận xét:

Đăng nhận xét