Bác hồ sống mãi


Ngắm hình tượng nhớ Bác Hồ
Siêu nhân áo vải – cơ đồ Việt Nam
Từ trong máu lửa cơ hàn
Tìm đường cứu nước lầm than quản gì
Lên tàu rẽ sóng ra đi
Năm châu bốn biển còn ghi sử vàng
Mở tầm nhìn, vượt trái ngang
Trở về cứu nước, sửa sang ruộng vườn
Ba Đình Bác đọc tuyên ngôn
Hồi sinh đất nước, bảo tồn non sông
Rừng xanh, hải đảo, biển đông
Khắc sâu ghi nhớ thuận thông trong ngoài
Gương người ý chí giống nòi
Linh thiêng Hổ phục trông coi thế Rồng
Vượt lên tỏa sáng ánh hồng
Bác Hồ sống mãi trong lòng dân ta


0 nhận xét:

Đăng nhận xét