BÁC HỒ TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

Tiễn Bác, nhà Rồng thấm ngát tươi
Trời quang, sóng biển thì thầm lời
Năm xưa dấu vết in trên cát
Cứu nước tìm đường giải phóng đời

Pắc Bó, Người về hội trí di
Tự do - Độc lập, lo cho đời
Ba Đình, Bác đọc tuyên ngôn Việt
Phấn khởi, toàn dân học tập Người

Lặn lội bao năm - nối lối đi
Ghi lòng Bác chỉ, nhớ duy trì.
Nhân dân thực hiện “di chúc” (*)
Tỏa sáng, Việt Nam đất nước vui.
                                                                                 19/05/2011(*) Lời di chúc Bác Hồ Chí Minh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét