Bác Hồ sống mãi


       Ngắm hình tượng nhớ Bác Hồ
Siêu nhân áo vải - cơ đồ Việt Nam
       Từ trong máu lửa cơ hàn
Tìm đường cứu nước lầm than quản gì
       Lên tàu rẽ sóng ra đi
Năm châu, bốn biển còn ghi sử vàng
       Mở tầm nhìn, vượt trái ngang
Trở về cứu nước, sửa sang ruộng vườn
       Ba Đình Bác đọc tuyên ngôn
Hồi sinh đất nước, bảo tồn non sông
       Rừng xanh, hải đảo, biển Đông
Khắc sâu ghi nhớ thuận thông trong ngoài
       Gương Người ý chí giống nòi
Linh thiêng Hổ phục trông coi thế Rồng
       Vượt lên tỏa sáng ánh hồng

Bác Hồ sống mãi trong lòng dân ta.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét