KÍNH TIỄN NGƯỜI VỀ TỔ TIÊN(Tiền khởi nghĩa Phạm Quang Nhuận)

Đông qua, xuân tới nước non nhà
Đời Người sống trọn thắm trời hoa
Kính tiễn anh mùa xuân chín sáu
Tuổi hạc rạng ngời tỏa bóng đa

Tuổi Đảng lão thành sang sáu bảy
Một lòng nghĩa nước trọn tình nhà
Gương sáng một đời hai cuộc chiến
Chỉ lối dẫn đường con cháu ta

Sơn La tổ chức buổi  đưa tiễn
Tiên tổ người về khởi nghĩa sưa
Bà con đoàn thể cơ quan đến
Nội ngoại họ hàng lưu luyến đưa

Nhịp trống tiếng kèn theo nhạc điệu
Cờ hội đi đầu dẫn lối ra
Hàng dài xe cộ dăng dăng mãi
Vòng hoa hương nến nối vòng hoa

Người về tiên tổ càng thông hiểu
Giao hòa trời đất thuận thời cơ
Hội nhập nước nhà đang đổi mới
Gia phong phát triển dệt hồn thơ

                                      Sơn La, 29/01/2015

0 nhận xét:

Đăng nhận xét