Ơi!...Thăng Long Hà NộiĐi tuần dương Vua Lý
Gặp rồng thiêng vươn lên
Dời đô Vua ban chiếu
Phồn vinh cho muôn đời
Thời nhà Trần ba lần
Quân Nguyên Mông khiếp vía
Hồ Gươm soi Tháp Rùa
Vua Lê trả gươm báu
"Ngọc Hồi Đống Đa"-trận
Quang Trung thắng Mãn Thanh
"Điện Biên Phủ"(1) trên không
Mỹ thua to cuốn gói
Ngụy đổ nhào đầu hàng
Giang sơn về một mối
Gương Bác Hồ chỉ lối
Xây dựng to đẹp hơn
Ơi!...Thăng Long - Hà Nội
Vần thơ xé bóng tà
Ngàn năm hoa đua nở
Rực rỡ tỏa hào quang
Giang tay cùng bè bạn
Hòa nhịp sống non sông
Có "Bác Hồ"(1) trong lòng
Đường đi soi sáng tỏ
                                                                                        
Hà Nội - 2012


(1): Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

(2): Bác Hồ Chí Minh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét