Đại Tướng Lòng Dân

                        
Quê ngừoi Lộc Thủy - Quảng Bình
Lớn lên với biển nặng tình nước non
Thương dân nghèo đói, héo mòn
Giặc ngoài chiếm đóng biết còn tìm ai?..
Người ra Hà Nội hiền tài
Chọn nghề giáo học viết bài văn chương
Bác Hồ giáo nghiệp binh cường
Võ văn thao lược binh trường thọc sâu
Điện Biên quân Pháp cúi đầu
Lừng danh Đại tướng toàn cầu biết tên
Lòng dân sức mạnh vô biên
Nâng tầm nghệ thuật biến thiên kỳ tài
Đánh tan thần sấm, pháo đài(*)
Mỹ thua cuốn gói, Ngụy sai đổ nhào
Giang sơn thống nhất tự hào
Anh hùng Đại tướng dâng trào lòng dân
Dòng người tiễn biệt tướng thần
Về nơi chưa nghỉ muôn phần sáng tươi
Vũng Chùa - Đảo Yến đất trời
Mênh mong ấm áp biển người tiễn đưa
Đại tướng huyền thoại năm xưa
Người về quy tụ sớm trưa giúp đời
Âm dương hào nhịp đất - trời
Giang sơn gấm vóc muôn đời giữ nguyên
                                                 10/10/2013
(*)Pháo đài bay B52 của Mỹ


0 nhận xét:

Đăng nhận xét