Nam Du Ký

Tám mươi nạn nhận kinh không lời
Vội quay lại thụ giáo Như Lai
Kỷ vật Vua Đường liền bỏ nốt
Mới lấy được kinh chính có lời
Nhà đường nổi tiếng Tây Du Ký
Vượt ngàn trùng lấy kinh thư
Đường tăng đức độ tâm thành kính
Ngộ không diệt quái trừ tà ma

Lạc Long Quân gặp Mẫu Âu Cơ
Bọc trăm trứng nở trăm người con
Năm mươi lên núi đi theo mẹ
Năm mươi xuống biển đi theo cha
Định rõ chương trình dân tộc Việt
Trăm nạn vượt qua nhận chính kinh
“Trường Mẫu – Trường ngoại cảm Tố Dương”
Thông đường “VIỆT NAM QUỐC ĐỘ PHẬT”
Lịch sử chứng kiến Nam Du Ký
Sống động trong tâm của mỗi người

                                                 Hà Nội, xuân 2015

0 nhận xét:

Đăng nhận xét