CỤ RÙA QUY TIÊN

Hà Nội có Hồ Gươm
“Cụ Rùa”* sống lưu niên
Trên hai trăm năm tuổi
Nay cụ về quy tiên

Báo điềm vui đất nước
Vị thế đang vươn lên
Chuyển thời sang trang mới
Đại hội vui rất vui

Lòng dân tràn phấn khởi
Tin tưởng tới tương lai
Âm phù dương bộc lộ
Bình minh rạng chân trời

Thế chân kiềng vững trụ
Hội nhập đủ tứ phương
Đại “nhật quang quảng lộ
Dẫn Đất Việt hòa đồng
Hà Nội,ngày 19/1/2016

* : Ngày 19/1/2016 Cụ Rùa ở hồ Hoàn Kiếm Hà Nội quy tiên báo điềm vui tốt lành.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét